HUSLAB - tutkimusohjekirja

Ohjeita mikrobiologisten tutkimusten käytöstä

Infektiohälytysohjeet

Korona-näytteenotto

Mikrobiologian tilastoja

Tietoa mikrobilääkeherkkyystulkinnan muutoksesta

Tietoa veriviljelyn monianalyytti-PCR-testistä