HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kalsium, ionisoitunut, plasmasta

9225 P -Ca-Ion

Osatutkimukset

P -Ca-IonA ja P -pH

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645)

Yhteyshenkilöt

kemisti Annukka Mäki: annukka.makiathus.fi / (09) 471 72573 / 050 427 9201 ja lääkäri Tomi Virtanen: tomi.h.virtanenathus.fi / 0504271993

Indikaatiot

Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöt erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa, happoemästasapainon häiriöissä, postoperatiivisessä seurannassa, tehohoidossa ja pienillä lapsilla.

Esivalmistelu

Paastonäyte on suositeltava.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku

Näyte

P -Ca-Ion: Näyte otetaan anaerobisesti ilman staasia kalsium-titrattua hepariinia sisältävään ruiskuun tai kapillaariin. Tehdään erottelemattoman kokoveren plasmafraktiosta. Säilyvyys enintään 15 min huoneenlämmössä ja kaksi tuntia jääkaappilämpötilassa. Koska P -Ca-Ion-näytteen säilyvyys on rajallinen, tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon, johon suositellaan S -Ca-Ion-tutkimusta (tutk.nro 9010).

Menetelmä

Ioniselektiivinen elektrodi (ISE).

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina

Tulokset valmiina

30 minuutin kuluessa

Viitearvot

Lapset, alle 4 VRK 1.05 - 1.5 mmol/l pH 7.4:ssä
4 - 30 VRK 1.1 - 1.4 mmol/l pH 7.4:ssä
1 - 12 KK 1.16 - 1.39 mmol/l pH 7.4:ssä
1 - 4 V 1.17 - 1.35 mmol/l pH 7.4:ssä
Aikuiset ja lapset yli 4 V 1.16 - 1.3 mmol/l pH 7.4:ssä

Tulkinta

Vapaa kalsium (ionisoitunut Ca, Ca-Ion) on kalsiumin fysiologisesti aktiivinen muoto, joka muodostaa n. 50 % plasman kokonaiskalsiumista. Ca-Ion on kliinisesti oikeinta tietoa tuottava kalsiumtutkimus, koska se kuvaa kliinistä kalsiumstatusta suoraan, toisin kuin kokonaiskalsium (P -Ca, no. 4598). Kokonaiskalsium-määritys on kuitenkin helpommin automatisoitavana halvempi tutkimus. Ca-Ion vaatii anaerobisesti otetun erillisen näytteen, johon liittyen Ca- Ion-tutkimuksen preanalyyttiset virhelähteet ovat P -Ca- tutkimusta suuremmat. Eräillä potilasryhmillä kokonaiskalsium-tulos on kuitenkin epäluotettava. Yleisin syy tähän on selvä hypoalbuminemia. Jos muita jäljempänä mainittuja poikkeavuuksia ei ole, on tällöin suositeltavaa ensisijaisesti pyytää plasman albumiinikorjatun kalsiumin määritys (P -Ca-albk, no. 8293).

P -Ca-Ion- tai S -Ca-Ion- määritys on suositeltavaa pyytää seuraavilta potilasryhmiltä:

 - selvä munuaisten vajaatoiminta
 - tehohoidossa olevat
 - postoperatiivisesti, verensiirrot, muut iv-infuusiot
 - happoemästasapainon häiriöt
 - selvät paraproteinemiat
 - hyperbilirubinemia
 - akuutti pankreatiitti
 - joskus lääkeaineet
 - alle 1 kk ikäiset lapset

Syinä ovat mm. albumiinin kalsiumiin sitoutumisen muutokset munuais- ja tehohoitopotilailla ja pienillä lapsilla, ionisoituneen kalsiumin osuus kokonais-Ca:sta muuttuu pH-muutosten myötä (happo-emästasapainon häiriöt ja munuaispotilaat), verensiirroissa ja muissa iv-infuusioissa tulevat kalsiumia sitovat aineet (sitraatti, hepariini, fosfaatti ym), albumiinin Ca-sitoutumisen mahdollinen muutos muiden aineiden sitoutuessa albumiiniin (korkea bilirubiini, korkea rasvahappopitoisuus pankreatiitissa, joskus albumiiniin siotutuvat lääkeaineet, mutta yleensä lääkeaineet eivät vaikuta terapeuttisilla tasoilla). Muut proteiinit sitovat suurissa pitoisuuksissa kalsiumia (M-komponentit, alfa-fetoproteiini pienillä lapsilla).

Vastauksena annetaan näytteen pH ja ionisoituneen kalsiumin pitoisuus sekä näytteen alkuperäisessä (P -Ca-IonA, aktuaalinen pitoisuus) että "normalisoidussa" pH:ssa 7.40 (P -Ca-Ion).

Huomautuksia

HUOM! Reuman immunomobulaattorilääke leflunomidi (Arava, Leflunomide Medac, tai Leflunomide Stada), joka metaboloituu teriflunomidiksi, häiritsee Ca-ion-elektrodin toimintaa ja aiheuttaa vääriä pieniä ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia Siemensin RapidLab-verikaasulaitteilla sekä Abbottin iSTAT-verikaasulaitteilla, mutta ilmeisesti ei Radiometerin ABL-sarjan laitteilla (Hubeek I ym, Clin Chem Lab Med 2012). Sama häiriövaikutus tulee esille suoraan teriflunomidilla (Aubagio), jota käytetään mm. MS-taudin hoitoon. Näitä lääkkeitä käytettäessä potilaan kalsiumtasapainon luotettava arviointi onnistuu albumiinikorjatun kokonaiskalsiumin määrityksellä (8293 P -Ca-albk, plasman kalsium, albumiinikorjattu), ellei potilaalla ole happo-emäs-taseen ongelmia.

Tutkimus P -Ca-Ion päivitetty 11.06.2019 / AM

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.08.2022 klo 01:26.