HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kromograniini A, plasmasta, paastotilassa

6041 fP-CgA

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. (09) 22 88 00, asiakasneuvonta(at)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654 ja kemisti Henrik Alfthan: henrik.alfthanathus.fi / (09) 471 74901 / 050 427 1457

Indikaatiot

Feokromosytooman diagnostiikka. Neuroendokriinistä alkuperää olevan kasvaimen diagnostiikka riippumatta sen hormonituotannosta sekä hoidon seuranta.

Esivalmistelu

Potilaan tulee paastota 8 tuntia ennen näytteenottoa. Paasto suositeltava, ei välttämätön.

Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet lääkityksen keskeyttämisestä ennen tutkimusta. Suun kautta otettavassa happosalpaajalääkityksessä tulisi pitää 1-2 viikon tauko ennen näytteenottoa. Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee tarvittaessa keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Kylmänäytteenotto - ei jäämurskaa. 1 ml (minimi 0.5 ml) plasmaa (EDTA).

Näytteenottoputki jäähdytetään jääkaappikylmäksi (+2-8 C) esim. kietomalla sen ympärille jäähdytetty geelipussi. Jäämurskaa ei tule käyttää, koska lämpötila laskee jään sulaessa liian matalaksi. Näyteputki pidetään koko ajan kylmänä. Näytteenoton jälkeen putki sekoitetaan ja viedään kylmägeelissä jääkaappiin.

Näyte voidaan sentrifugoida heti, kun se on jääkaappikylmä. Näyte sentrifugoidaan (mielellään kylmässä) putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Plasma erotetaan kierrekorkilliseen muoviputkeen, johon laitetaan tunnistetarra. Plasma säilyy 3 tuntia jääkaapissa, joten näyte on pakastettava kolmen tunnin sisällä erottamisesta. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Aikaerotteinen immunofluorometria (TRACE). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tekotiheys

2 kertaa viikossa.

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 1.6 nmol/l

Tulkinta

Kromograniinit ovat eritejyvästen varastoproteiineja, joita esiintyy hermosoluissa ja neuroendokriinisissä solukoissa. Suurentunut kromograniini A:n pitoisuus viittaa neuroendokriiniseen kasvaimeen. Hoidon seurannassa pienenevä tai vakaana pysyvä pitoisuus viittaa hyvään hoitovasteeseen. Karsinoidipotilaalla suuri pitoisuus on merkki huonosta ennusteesta. Kohoava pitoisuus on aihe hoidon tehostamiseen.

Virhelähteet: Somatostatiini ja sen analogit saattavat madaltaa pitoisuutta. Tulkinnassa on otettava lisäksi huomioon, että stressireaktio, atrofinen gastriitti (gastriinistimulaatio) ja happosalpaajalääkitys sekä munuaisten, maksan ja sydämen vajaatoiminta voivat myös nostaa kromograniini A:n pitoisuutta.

Viiteväli 9.3.2021 saakka: alle 3 nmol/l

Huomautuksia

Määritysmenetelmä- ja viitevälimuutos 10.3.2021, johtuen alihankintalaboratorion vaihtumisesta. Muutos koskee 10.3.21 ja jälkeen otettuja näytteitä. Ks. tiedote. Edellinen muutos 17.6.19, jolloin tulostaso laski -20%.

HUSLAB:ssa edelleen käytössä kylmänäytteenotto (ks. yllä) /15.3.2021 MA

Tutkimus fP-CgA päivitetty 25.07.2022 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 14.08.2022 klo 01:26.