HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Ketiapiini, seerumista

4631 S -Ketiap

Tiedustelut

VITA-Terveyspalvelut Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040.

Konsultointi: Kemisti, FT Riia Plihtari, Puh. 045 7734 9026, riia.plihtari(at)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Näyte säilyy jääkaapissa 2-3 vrk, muuten pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kolme työpäivää.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Ketiapiini imeytyy hyvin GI-kanavasta, ja sillä on runsas ensikerron metabolia. Ketiapiinin N-desalkyyli-metaboliitti (norketiapiini) on aktiivinen ja sillä on merkitystä ainakin ketiapiinin mielialaa tasaavassa vasteessa. Noin 83 % ketiapiinista on sitoutuneena plasman proteiineihin ja se metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta. Ketiapiinin puoliintumisaika on noin 7 tuntia ja norketiapiinin noin 12 tuntia.

Ketiapiinin annos ja seerumipitoisuudet korreloivat heikosti keskenään. Myöskään ketiapiinin seerumipitoisuuksien ja hoitovasteen välillä ei ole kyetty olevan selkeää assosiaatiota. Ketiapiinin seerumipitoisuudet ovat 100 - 800 mg:n annoksella keskimäärin tasolla 260 - 720 nmol/l, mutta yksilöiden välillä voi esiintyä 20-kertaista, tai jopa suurempaa vaihtelua. Toksisuuden on havaittu lisääntyvän yli 2 600 nmol/l pitoisuuksilla.

Tutkimus S -Ketiap päivitetty 28.06.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.08.2022 klo 01:25.