HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Troponiini T (kval), plasmasta

4464 P -TnT-O

Yhteyshenkilöt

lääkäri Kari Pulkki: kari.pulkkiathus.fi / 040 144 8676 ja vieritestauksen vastuukemisti Annakaisa Herrala: annakaisa.herralaathus.fi / 050 4279844

Indikaatiot

Sydäninfarktin diagnostiikka.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

5 ml hepariiniputki, ei geeliputki. Näytettä ei saa erotella . Tutkimusta ei voi suorittaa erotetusta plasmasta eikä myöskään seerumista. Plasman erottuminen tapahtuu testiliuskan sisällä. Näyte säilyy kahdeksan tuntia huoneenlämmössä. Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin tai pakastaa.

Menetelmä

Immunokemiallinen vieritesti

Tekotiheys

Kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Puolen tunnin kuluessa

Viitearvot

KAIKKI alle 100 ng/l

Tulkinta

Tulos on heikosti positiivinen P-TnT-O-tuloksen ollessa alueella 50-100 ng/l ja positiivinen tuloksen ollessa yli 100 ng/l. Vieritestin positiivinen tulos indikoi mahdollista sydänlihasvauriota. Troponiini T:n kohonnut pitoisuus on havaittavissa plasmassa vieritestillä useimmiten 4-6 tunnin kuluttua sepelvaltimotukoksen tapahtumisesta (vaihtelu eri potilailla noin 3-9 tuntia). Negatiivisella osoituskokeen tuloksella ei tule poissulkea sydänlihasvauriota ennen kuin epäillyn infarktin alusta on kulunut ainakin 8-24 tuntia. Suositeltavaa on pyytää osoituskoe heti potilaan tultua hoitoon sekä 3-6 ja 12-24 tuntia kipujen alkamisesta.

Huomautuksia

Ensisijainen akuutin sydänlihasvaurion tutkimus on laboratoriossa tehtävä troponiini I (4531, P -TnI).

Kesällä 2022 siirrytään käyttämään uusia testejä, jotka pystyvät kvantitatiiviseen mittaukseen 40 ng/l asti. Uusilla testeillä viiteraja on 50 ng/l. Tulokset yli 50 ng/l liittyvät korkeampaan kuolleisuuteen ja tuotevalmistajan tutki-muksessa 68%:lla oli sydäninfarkti. Katso tarkemmat tiedot HUSLABin tutkimustiedotteesta 2022:68.

Tutkimus P -TnT-O päivitetty 29.07.2022 / TL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 17.08.2022 klo 01:24.