HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä

4399 B -HeparTP

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Hyytymislaboratorio 050 468 3910 tai 09 471 74303.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT). Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta. HIT-epäilyssä taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä 4T-pisteytys HIT-laskurilla. 4T-laskuri perustuu julkaisuun Lo et al, JTH 2006. HIT-epäilyssä hepariinivasta-aineiden osoitus (4865 B -HeparAb, tekotiheys 24/7) on ensisijainen seulontatutkimus.

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöä tehtäessä pyydetään vastaamaan seuraaviin esitietokysymyksiin: 1. Mitä hepariinivalmistetta potilas on saanut? 2. Koska hepariinihoito alkoi? 3. Onko potilas saanut aikaisemmin hepariinihoitoa? 4. Koska trombosytopenia alkoi? 5. Paljonko trombosyyttimäärä oli ennen hepariinihoidon aloitusta? 6. Paljonko trombosyyttimäärä on nyt tai alhaisimmillaan? 7. Onko potilaalla tromboosia tai ihonekroosia? 8. Onko muita mahdollisia trombosytopenian syitä?

Näihin tietoihin perustuen kliinikko voi laskea ns. 4T-pisteytyksen, jonka mukaan arvioidaan HIT:n todennäköisyyttä (Lo ym. Thromb Haemost 2006:4:759-65).

HIT-Laskuri

HIT diagnostiikkaohje

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml ja Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

Näyte säilyy erottelemattomana huoneenlämmössä 8 h. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 h sisällä tai näyte ei ehdi laboratorioon klo 17 mennessä, näyte on sentrifugoitava (10 min, 2500 g), plasma eroteltava kahteen muoviputkeen ja pakastettava. Lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus potilaan plasmasta ELISA-tekniikalla (ns. HPIA-testi, Anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay).

Tekotiheys

Tilauksien mukaan arkipäivinä.

Tulkinta

Hepariinivasta-aineita on voitu osoittaa noin 1-5%:lla potilaista tavanomaisen hepariinihoidon aikana ja harvemmin pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT tyyppi II). Akuutissa vaiheessa lääkkeestä riippuvien vasta-aineiden osoitus voi jäädä negatiiviseksi. Tällöin on suositeltavaa tutkia vasta-aineet uudelleen 1-2 viikon kuluessa trombosytopenian toteamisesta.

ELISA-testi (HPIA, Anti-heparin-PF4 antibodies by enzyme immunoassay) mittaa IgG-, IgM- ja IgA-luokan vasta-aineiden esiintymistä hepariini-PF4-kompleksia vastaan, mutta ei muita mahdollisia hepariinin muodostamia komplekseja kohtaan.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tutkimus B -HeparTP päivitetty 04.11.2021 / TH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.08.2022 klo 01:25.