HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Netilmysiini, seerumista

3236 S -Netil

Tiedustelut

HUSLAB Erikoiskemian prosessi, työpiste 09 471 72840

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Annukka Paju: annukka.pajuathus.fi / 050 427 4995

Esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Jos pyyntöä ei tehdä suoraan atk-järjestelmään, lähetteeseen tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy eroteltuna jääkaapissa viikon. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen.

Tekotiheys

Arkisin (ma-la). Arkipyhinä joka 2. pvä.

Tulokset valmiina

Klo 10 mennessä laboratorioon saapuneet näytteet valmistuvat samana päivänä, muut seuraavana päivänä.

Tulkinta

Muun muassa seuraavanlaisia suosituksia on käytetty.

Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa. 3 annosta vuorokaudes-sa, alle 2 mg/l. Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, 15 - 20 mg/l.

Netilmysiinin 0-pitoisuudet ennen seuraavaa annosta 0.5 - 2.0 mg/l varmistavat yleensä sen, että antibiootin pitoisuus ylittää useimpien netilmysiiniherkkien pato-geenien alimman estopitoisuuden ja että lääkkeen poistuma on riittävä.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l annosteltaessa netilmysiiniä kolmasti vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on mitattavissa kerran vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran vii-kossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan netilmysiinin annosväliä tai pienenne-tään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista aina, jos seerumin kreatiniinipitoisuus nousee viitealueen yläpuolelle. Huippupitoisuuden määrittämi-nen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Netilmysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 2.5 tuntia (0.5 - 15 tuntia). Vastasyntyneillä eli-minaation puoliintumisaika on noin 9 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglyko-sidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksises-ta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten aineiden kanssa. Munuaisten vajaa-toiminta altistaa haittavaikutuksille.

Huomautuksia

Tutkimus tehdään arkisin ma-pe ja lauantaisin, ei yksittäisenä arkipyhänä. Viikonlopun yhteyteen osuvana arkipyhänä (kolme vapaapäivää) määritys tehdään keskimmäisenä vapaapäivänä (la tai su) ja pitkinä arkipyhinä joka toinen päivä (esim pääsiäisenä la ja ma).

Tutkimus S -Netil päivitetty 12.02.2021 / AP

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 15.08.2022 klo 01:25.