HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kadmium, virtsasta

1989 U -Cd

Osatutkimukset

U -Suhti

Tiedustelut

TTL NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO, Avoinna ma-pe klo 9-15, Puh. 030 474 2861, E-mail biomonitorointi(at)ttl.fi

Työterveyslaitos, biomonitorointiyksikkö: Suzana Abenet, suzana.abenet(at)ttl.fi, 030-4742195 / Tiina Santonen, johtava asiantuntija: tiina.santonen(at)ttl.fi, +358 30 474 2666

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Sari Husgafvel: sari.husgafvelathus.fi / 040 5249815

Indikaatiot

Altiste: kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Esivalmistelu

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyte voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Paperilähetettä ei tarvita, lähete on korvattu pyynnönteon yhteydessä vastattavilla esitietokysymyksillä. Asiakkaat ilman sähköistä sanomaliikennettä: Täyttäkää lähete, tulostakaa ja postittakaa näytteen mukana.

TTL Lähete: Biomonitorointi löytyy TILAA ANALYYSEJÄ -pudotusvalikosta

Näyteastia

Katso kohta "Näyte" (Weblab Clinicalissa "Näytteen käs.ohjeet")

Näyte

20 ml virtsaa (2 x 10 ml kertavirtsaa). Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan. Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina.

Lähetysosoite: Työympäristölaboratoriot, Näytteiden vastaanotto, biomonitorointi, PL 40, Topeliuksenkatu 41 b, 00032 Työterveyslaitos.

Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki. Näyteastioita voi tilata Työterveyslaitoksesta puh. 030 474 2861 tai

TTL-sivulta

Menetelmä

ICP-massaspektrometria. Akkreditoitu menetelmä, mukautuva pätevyysalue. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Kahden viikon kuluessa.

Tulokset valmiina

Noin 2 viikon kuluttua

Yleistä

Lisätietoihin huolellinen vastaaminen on tärkeää: erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota kirjaamaan y-tunnus, työnantaja ja työterveyshuolto virallisilla nimillä.

Viitearvot

KAIKKI 0 - 5 nmol/l

Tulkinta

Altistumattomien viiteraja: 5 nmol/l tupakoimattomat, 10 nmol/l tupakoivat. Toimenpideraja 20 nmol/l.

Virtsan kadmiumpitoisuuden ylittäessä 20 nmol/l suositellaan virtsan retinolia sitovan proteiinin määritystä. Ko. tutkimus ei ole tällä hetkellä HUSLABin tutkimusvalikoimassa , mutta se voidaan tilata ns. blankko-pyynnöllä (99999 Blankko ja Lisätietokenttään tiedoksi "U-RBP Työterveyslaitokselta, näyte 20 ml virtsaa").

Kadmiumyhdisteitä käytetään metallien pinnoittamisessa, kovametallijuotteissa, emali- ja lasiteollisuuden väripigmenteissä sekä muovien tuotannossa. Kadmium imeytyy elimistöön hengityselinten ja ruoansulatuskanavan kautta. Elimistöön imeytyvä kadmium kertyy aluksi maksaan ja myöhemmin munuaisiin. Erittyminen elimistöstä on hyvin hidasta. Äkillinen voimakas altistuminen kadmiumhuurulle aiheuttaa vaikean keuhkotulehduksen, joka ilmenee useita tunteja altistumisen jälkeen. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa kroonisia hengityselinoireita ja keuhkolaajentumaa . Munuaiskuoreen kertynyt kadmium voi aiheuttaa lähinnä munuaistubulusten toimintahäiriön, jossa virtsaan erittyy tavallista runsaammin pienimolekyylisiä proteiineja, aminohappoja ja glukoosia. Munuaisvaurion synnyttyä kadmiumin erittyminen virtsaan lisääntyy voimakkaasti. Pitkäaikainen voimakas altistuminen kadmiumille voi aiheuttaa myös osteomalasiaa ja lisätä taipumusta saada virtsatiekiviä. Tupakka on merkittävä kadmiumaltistumislähde , tupakoivilla U-Cd voi olla jopa 10 nmol/l.

Euroopan Unioni on luokitellut useat kadmiumyhdisteet syöpää aiheuttaviksi ja/tai perimää vaurioittaviksi / lisääntymisvaarallisiksi EY N:o 1272/2008, H340, H341,H350, H360FD, H361fd (Direktiivi 67/548/ETY, ryhmä 2-3, R45, 63, 68). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan näihin kategorioihin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille ts. virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat).

Huomautuksia

Samasta 20 millilitran näytteestä voidaan analysoida tarvittaessa myös antimoni, beryllium, koboltti, kromi, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, seleeni, sinkki, tallium ja vanadiini, mikäli näyte otetaan iltanäytteenä.

Toimenpideraja laskenut 40 -> 20 nmol/l 1.1.2014

Tutkimus U -Cd päivitetty 20.01.2022 / SH

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 17.08.2022 klo 01:24.