HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Etosuksimidi, seerumista

1383 S -Etosux

Tiedustelut

VITA Laboratoriot Oy, Asiakasneuvonta terveydenhuollon ammattihenkilöille, puh. 045 7734 9040, asiakasneuvonta(at)vita.fi

Konsultointi: Kemisti, FT Riia Plihtari, Puh. 045 7734 9026, riia.plihtari(at)vita.fi

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997 ja kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7 ml

Näyte

1 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen, mieluiten 2 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Seerumiksi eroteltuna säilyy hyvin huoneenlämmössä, säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Menetelmä

Nestekromatografinen. Akkreditoitu menetelmä. Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

3 - 5 työpäivää.

Tulokset valmiina

3 - 6 työpäivää

Viitearvot

Kaikki 280 - 710 µmol/l

Tulkinta

Etosuksimidin oraalinen hyötyosuus on yli 90 %, ja huippupitoisuus saavutetaan 1 - 3 tunnissa. Se ei sitoudu merkittävässä määrin plasman proteiineihin. Pääosa etosuksimidista metaboloituu inaktiivisiksi aineenvaihduntatuotteiksi lähinnä CYP3A-isoentsyymien välityksellä ja konjugoitumalla. Vain noin 20 % etosuksimidista erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on 30 - 60 tuntia potilasryhmästä riippuen.

Etosuksimidille ei ole täysin vakiintuneita viitearvoja, mutta terapeuttiseksi pitoisuusalueeksi on ehdotettu väliä 280 - 710 µmol/l. Toksisten haittavaikutusten riskin katsotaan selvästi kohoavan yli 1 000 µmol/l pitoisuuksilla.

Tutkimus S -Etosux päivitetty 28.06.2021 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 11.08.2022 klo 01:25.