HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kreatiniini, plasmasta

4600 P -Krea

Tiedustelut

Meilahden Automaatiolaboratorio, puh. Asiakasneuvonta (09) 471 72579, päivystysaikana 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Mia Sneck: mia.sneckathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Timo Kouri: timo.kouriathus.fi / 050 427 1252

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

lapset, 0 - 2 vrk 37 - 98 µmol/l
lapset, 3 - 7 vrk 15 - 72 µmol/l
lapset, 8 vrk - 2 v 10 - 56 µmol/l
lapset, 3 - 5 v 10 - 48 µmol/l
lapset, 6 - 12 v 10 - 76 µmol/l
pojat, 13 - 16 v 20 - 95 µmol/l
tytöt, 13 - 16 v 15 - 90 µmol/l
pojat, 17 v 50 - 95 µmol/l
tytöt, 17 v 40 - 90 µmol/l
miehet, alkaen 18 v 60 - 100 µmol/l
naiset, alkaen 18 v 50 - 90 µmol/l

Tulkinta

Plasman kreatiniinimääritystä (P -Krea) käytetään munuaisfunktion arviointiin. Kreatiniini on peräisin lihasten kreatiinista ja kreatiinifosfaatista, ja yksilön lihasmassan suuruus vaikuttaa plasman kreatiniinipitoisuuteen. Ateria, varsinkin runsaasti lihaa sisältävä, voi nostaa P -Krea-arvoa jopa 20 %, joten luotettavin tulos saadaan paaston jälkeen. Kreatiniini poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Se suodattuu vapaasti glomeruluksissa. Normaalisti ei tapahdu merkittävää reabsorptiota eikä eritystä, mutta plasman kreatiniinipitoisuuden selvän kohoamisen johdosta myös tubuluseritys tulee merkittäväksi.

Plasman kreatiniinipitoisuus voi olla koholla munuaisten akuutissa tai kroonisessa vajaatoiminnassa, munuaisten verenkiertovajauksessa (sydämen kongestiivinen vajaatoiminta , dehydraatio, sokki) tai postrenaalisen eritysesteen (esim. virtsatiekivi) johdosta. Glomerulusfiltraation täytyy alentua 40-50 %:iin normaalista ennen kuin P -Krea nousee viitealueen yläpuolelle. Kreatiniinipitoisuuteen ei vaikuta typpitasapaino, diureesin määrä eikä maksan tila, joten kreatiniinitulos kuvaa munuaisten tilaa spesifisemmin kuin urean määritys. Alentunut P -Krea-arvo voi johtua lihasatrofiasta tai hypertyreoosista.

Pt-GFReEPI-tutkimuksen (Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaava) tulos lasketaan automaattisesti Krea-tuloksen yhteydessä. Laskenta CKD-EPI-yhtälöllä perustuu aikuisen yli 18 -vuotiaan potilaan plasman kreatiniinin pitoisuuteen, potilaan ikään sekä sukupuoleen:

 Miehet:
 kun P -Krea on alle tai = 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-0,411 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 80 µmol/l,
 GFR = 141 x (P -Krea/79,6)-1,209 x 0,993Ikä
 Naiset:
 kun P -Krea on alle tai = 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-0,329 x 0,993Ikä
 kun P -Krea on yli 62 µmol/l,
 GFR = 144 x (P -Krea/61,9)-1,209 x 0,993Ikä

Yksikkö on ml/min/1,73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

http://nkdep.nih.gov/lab-evaluation/gfr/estimating.shtml#the-ckd-epi-equation

Häiriötekijöitä: Metamitsoli (kauppanimi Litalgin) häiritsee plasman kreatiniinin määritysmenetelmää ja näyte tutkimukseen suositellaan otettavaksi ennen metamitsolin annostelemista. Lisäksi N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) saattavat suurina pitoisuuksina häiritä kreatiniinin määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen pienen tuloksen

Huomautuksia

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan seulonnan tehostamiseksi on otettu käyttöön kansainvälisen suosituksen mukaisesti (www.kdigo.org) aikuisten (18 v täyttäneet) plasman kreatiniinimääritykselle CKD-EPI-kaavalla laskettava glomerulussuodosnopeuden estimaatin automaattinen tulostus (21218 Pt-GFReEPI).

Tutkimus P -Krea päivitetty 14.11.2017 / TK

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 22.05.2018 klo 01:15.