HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Kreatiniini, plasmasta

4600 P -Krea

Tiedustelut

Meilahden sairaalan laboratorio, puh. kanslia (09) 471 72579, työpiste 74304, päivystysaikana 72645

Yhteyshenkilöt

kemisti Aija Helin: aija.helinathus.fi / (09) 471 73846 / 050 427 2475 ja lääkäri Lasse Uotila: lasse.uotilaathus.fi / (09) 471 74306 / 050 427 1548

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näyte

Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Viitearvot

lapset, 0 - 2 vrk 37 - 98 µmol/l
lapset, 3 - 7 vrk 15 - 72 µmol/l
lapset, 8 vrk - 2 v 10 - 56 µmol/l
lapset, 3 - 5 v 10 - 48 µmol/l
lapset, 6 - 12 v 10 - 76 µmol/l
pojat, 13 - 16 v 20 - 95 µmol/l
tytöt, 13 - 16 v 15 - 90 µmol/l
pojat, 17 v 50 - 95 µmol/l
tytöt, 17 v 40 - 90 µmol/l
miehet, alkaen 18 v 60 - 100 µmol/l
naiset, alkaen 18 v 50 - 90 µmol/l

Tulkinta

Plasman kreatiniinimääritystä (P -Krea) käytetään munuaisfunktion arviointiin. Kreatiniini on peräisin lihasten kreatiinista ja kreatiinifosfaatista, ja yksilön lihasmassan suuruus vaikuttaa plasman kreatiniinipitoisuuteen. Ateria, varsinkin runsaasti lihaa sisältävä, voi nostaa P -Krea-arvoa jopa 20 %, joten luotettavin tulos saadaan paaston jälkeen. Kreatiniini poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Se suodattuu vapaasti glomeruluksissa. Normaalisti ei tapahdu merkittävää reabsorptiota eikä eritystä, mutta plasman kreatiniinipitoisuuden selvän kohoamisen johdosta myös tubuluseritys tulee merkittäväksi.

Plasman kreatiniinipitoisuus voi olla koholla munuaisten akuutissa tai kroonisessa vajaatoiminnassa, munuaisten verenkiertovajauksessa (sydämen kongestiivinen vajaatoiminta , dehydraatio, sokki) tai postrenaalisen eritysesteen (esim. virtsatiekivi) johdosta. Glomerulusfiltraation täytyy alentua 40-50 %:iin normaalista ennen kuin P -Krea nousee viitealueen yläpuolelle. Kreatiniinipitoisuuteen ei vaikuta typpitasapaino, diureesin määrä eikä maksan tila, joten kreatiniinitulos kuvaa munuaisten tilaa spesifisemmin kuin urean määritys. Alentunut P -Krea-arvo voi johtua lihasatrofiasta tai hypertyreoosista.

Pt-GFRe-MD-tutkimus (Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, MDRD-kaava) lasketaan automaattisesti Krea-tuloksen yhteydessä. Laskenta MDRD-yhtälöllä perustuu aikuisen yli 18 -vuotiaan potilaan plasman kreatiniinin pitoisuuteen, potilaan ikään sekä sukupuoleen:

Miehet: GFR = 175 x (P -Krea/88.4)-1.154 x Ikä-0. 203

Naiset: GFR = 175 x (P -Krea/88.4)-1.154 x Ikä-0. 203 x 0.742

Yksikkö on ml/min/1.73 m2. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1.73 m2 kohti. GFR-estimaatin tarkkuus on + /- 30 % isotooppimenetelmään verrattuna (90 % luottamusväli) .

Laskukaavio löytyy myös osoitteesta

http://nkdep.nih.gov/professionals/gfr_calculators/idms_si.htm

Huomautuksia

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan seulonnan tehostamiseksi on otettu käyttöön kansainvälisen suosituksen mukaisesti (www.kdigo.org) aikuisten (18 v täyttäneet) plasman kreatiniinimääritykselle MDRD-kaavalla laskettava glomerulussuodosnopeuden estimaatin automaattinen tulostus (6000 Pt-GFRe-MD).

Tutkimus P -Krea päivitetty 21.11.2014 / AH

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 19.12.2014 klo 03:15.